Autorzy Liczba produktów: 2

Podkategorie

 • Elżbieta Awramiuk
  Elżbieta Awramiuk – językoznawca polonistyczny, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się zagadnieniami ortografii i gramatyki języka polskiego oraz problematyką kształcenia językowego. Autorka książek Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej (1999) i Lingwistyczne
  podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku (2006), współautorkaSłownika gramatyki języka polskiego pod red. J. Bralczyka i W. Gruszczyńskiego (2002).
 • Piotr Brysacz

  Piotr Brysacz (ur. 1976), absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, dziennikarz, redaktor, wydawca. Autor książek Patrząc na Wschód. Przestrzeń. Człowiek. Mistycyzm (2013) i (wspólnie z Andrzejem Kalinowskim) Podlaskie. Najpiękniejsze miejsca. Wędrówki Wiktora Wołkowa (2014). Finalista Nagrody im. Barbary N. Łopieńskiej za najlepszy wywiad prasowy (2014). Od 2010 roku związany z białostocką Fundacją Sąsiedzi, która - oprócz działalności wydawniczej - organizuje między innymi Targi Książki w Białymstoku.

 • Adam Czesław Dobroński
 • Bartosz Jastrzębski
 • Andrzej Kalinowski
 • Jan Kamiński

  JAN KAMIŃSKI (ur. 1947), pisarz, eseista. Autor Queridy, Daleko, coraz dalej – cicho, coraz ciszej, Fugi, Metafizyki prowincji,Kubajek i, wydanej nakładem Fundacji Sąsiedzi, Książki meldunkowej, za którą w 2012 roku otrzymał Nagrodę Literacką im. Wiesława Kazaneckiego. Pogranicze wielu kultur kształtowało jego patrzenie na świat. Mówi o sobie, że całe życie choruje na przewlekły romantyzm, z którego – bez powodzenia – próbuje się wyleczyć. Mieszka w Jaryłówce i w Białymstoku.

 • Hanna Kondratiuk

  Hanna Kondratiuk (Anna Kondratiuk-Świerubska) urodziła się w Kutłówce na Podlasiu. Jest absolwentką UW. Od 1993 r. pracuje w tygodniku Białorusinów w Polsce - „Niwa". Jest autorką wielu reportaży, m.in. z Białorusi, Ukrainy i przede wszystkim z Podlasia. Autorka trzech książek: „W stronę Tarasiewicza" (dwa wydania – 2002 i 2004), „Carskaja Tryzna" (2007) i „Dziadowskie tournée z Anatolem S." (2010). Ponadto nagrała płytę z zapisem starożytnych pieśni i opowieści pt. „Zuryłasia Kateryna" (2005). Od 1995 roku prowadzi warsztaty dziennikarskie dla dzieci i młodzieży, tzw. „Sustreczy Zorki" (e-zorka.pl), z którymi wspólnie redaguje dodatek „Zorka" w „Niwie". Współpracuje z czasopismami literackimi w Polsce i Białorusi. Mieszka w Białymstoku.

 • Michał Książek

  Michał Książek (ur. 1978) pochodzi z Oraczewa koło Sieradza. Jest leśnikiem i kulturoznawcą, a także przewodnikiem syberyjskim. Kilka lat spędził w Jakucji. Najwięcej publikował w „Polityce", ale też w „Kontynentach", „Lesie Polskim" czy w „Twórczości".
  W 2013 roku ukazała się jego debiutancka książka Jakuck. Słownik miejsca, a w 2014 roku debiutancki tom wierszy Nauka o ptakach, za który otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Nike oraz Wrocławską Nagrodę Poetycką „Silesius" w kategorii „debiut roku".

 • Elżbieta Michalska
 • Jędrzej Morawiecki

  Jędrzej Morawiecki jest doktorem filologii słowiańskiej oraz socjologii. W latach 1998-2008 pracował jako reportażysta dla „Tygodnika Powszechnego", był także korespondentem Agencji Reuters, współpracował z Sekcją Polską BBC. W roku 2011 ukazały się dwie jego książki: Głubinka. Reportaże z Polski i Schyłek zimy. Bajka dokumentalna. Za książkę Łuskanie światła. Reportaże rosyjskie (2010) otrzymał nominację do nagrody im. Beaty Pawlak. Jest laureatem m.in. Nagrody Specjalnej Stowarzyszenia Filmowców Polskich na Krakowskim Festiwalu Filmowym za film dokumentalny pt. „Syberyjski przewodnik" (z Maciejem Migasem). Otrzymał stypendium im. Jacka Stwory za reportaż radiowy pt. „Kartoszka", a także stypendium Erasmus Mundus Multic 2 Russia, grant Higher School of Economics w Moskwie i nominację do nagrody Grand Press w kategorii publicystycznej za tekst o stygmatyzacji Rosji w polskich mediach.

 • Jerzy Plutowicz
  Jerzy Plutowicz
  Urodził się 30 stycznia 1947 w Bielsku Podlaskim. Ukończył filologię rosyjską na uniwersytecie w Warszawie. Mieszka w Białymstoku. Debiutował w prasie literackiej w 1967. Debiutem książkowym był tomik wierszy „Niegdyś to znaczy nigdy” w 1975. Wydał ponadto tomiki: „Zasłyszane do końca” (1981), „Pusty zegar” (1987), „Motyl i kamień” (1992), „Rzeka. Cienie na wodzie” (1996), „Kotlina.Wybór wierszy” (1998), „Zapomniana wojna (Okno na sad)” (2000), „Zapomniana wojna (Europa po deszczu)” (2002),„Zapomniana wojna (Sierpień, kołysanka)” (2008), „Miasto małe jak łza (Klucz, sny)” (2012). Ponadto tom esejów „Nagle, w świecie” (2006).
 • Jerzy Samusik

  Jerzy Samusik, doktor nauk medycznych, lekarz, pisarz, podróżnik, autor książek podróżniczych (Obrazki z Libii, Podróż do Nordkapp, Na himalajskich szlakach, W cieniu Czomolungmy, Przez piaski i dżungle, Z plecakiem przez Indie i kilkunastu innych) zabiera tym razem czytelnika w podróż z biegiem Narwi, która zaczyna się u jej źródeł, a kończy na Zalewie Zegrzyńskim.

 • Katarzyna Samusik

  Katarzyna Samusik i Jerzy Samusik zajmują się zbieraniem materiałów dotyczących historii szlacheckich siedzib znajdujących się na terenie Podlasia i pogranicza polsko-białoruskiego. Efektem tych zainteresowań są wydawnictwa albumowe („Pałace i dwory Białostocczyzny”, „Dwory w Łomżyńskiem”, „Dwory i pałace Podlasia”) oraz wiele artykułów poświęconych tej tematyce.

 • Marcin Sawicki

  Marcin Sawicki – urodzony w 1978 r. w Głogowie. Historyk i nauczyciel z doświadczeniem akademickim oraz licealnym. Obronił pracę doktorską z zakresu historii kultury dotyczącą mentalności nowożytnych elit ziem białoruskich. Autor artykułów naukowych opublikowanych w takich czasopismach jak "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Nasza Przeszłość", "Wschodni Rocznik Humanistyczny" czy "Białoruskie Zeszyty Historyczne". Od czasów studenckich podróżuje regularnie po krajach dawnego Związku Radzieckiego. Mieszka w Świętej Katarzynie koło Wrocławia.

 • Maciej Skawiński

  Maciej Skawiński fotografuje człowieka poszukującego własnej tożsamości w złożonej tkance relacji społecznych. Aktywność fotograficzną łączy z podróżowaniem i wspinaczką górską. Autor licznych publikacji, wystaw oraz laureat World Press Photo. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Warszawskiej Szkole Fotografii i Grafiki Projektowej.

 • Jan Spytek Tarnowski

  Jan Spytek Tarnowski urodził się w Londynie, w 1958 roku. Ukończył kierunek Archeologii Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest autorem nowatorskiej – jak na koniec lat osiemdziesiątych XX wieku – pracy magisterskiej o wykorzystaniu fotografii lotniczej w badaniach archeologicznych. Po studiach pracował w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1992-2002 był redaktorem w redakcji fotograficznej Polskiej Agencji Prasowej. Następnie – jako pełnomocnik rodziny Tarnowskich – prowadził działania reprywatyzacyjne, zmierzające do odzyskania m.in. nieruchomości w Dukli, w tym pałacu i parku. Obecnie administruje odzyskanymi nieruchomościami w Dukli.

 • Marcin Tomkiel

  Marcin Tomkiel – dziennikarz Polskiego Radia Białystok, a w przeszłości także publicznej telewizji. Absolwent UwB oraz podyplomowo bankowości na INE PAN w Warszawie i studiów menedżerskich na Wydziale Ekonomii UwB. Jest współautorem publikacji Białostoczanie XX wieku i twórcą kilkudziesięciu radiowych reportaży i audycji dokumentalnych. Jego pasją jest regionalna historia i gospodarka.

 • Anna Worowska
  Anna Worowska – białostoczanka, biolog. Jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików i Fotoklubu RP. Fotografuje przyrodę, krajobraz, zabytkową architekturę. Autorka wielu wystaw, nagrodzona i wyróżniona w licznych konkursach fotograficznych.
  Albumy: Drzewo życia, czyli o Włodzimierzu Naumiuku, rzeźbiarzu z Kaniuk (1997), Brzoza (2008),
  Sen drewna i jawa życia (2010), Rytm drzew (2014), Ziemia Zabłudowska (2014).
 • Maciej Markowski
 • Zofia Piłasiewicz

  Zofia Piłasiewicz – psycholog, podróżnik, autorka książki Syberyjski sen. Opowieść bezdrożna, licznych artykułów prasowych związanych z podróżami i nie tylko. Współautorka Literackiego Atlasu Polski oraz tekstów do albumów: Kanał Augustowski, Rospuda. Fascynuje ją doświadczanie przestrzeni, natury i świata. Każda podróż, jak twierdzi, to okazja do spotkania z inną kulturą i – tym samym – z samym sobą w tej najmniej znanej wersji siebie. Na co dzień mieszka na Suwalszczyźnie, nad Czarną Hańczą.                                                  

 • Michał Bułhakow...
 • Barbara Goralczuk
 • Leszek Szerepka
 • Simona Kossak
 • Andrzej Strumiłło

  Andrzej Strumiłło – urodził się 23 X 1927 roku w Wilnie. Artysta malarz, rysownik, fotografik, rzeźbiarz, grafik, poeta i podróżnik. Ważną pozycję w twórczości artysty zajmuje grafika projektowa (projektuje książki, katalogi, plakaty), ilustracja książkowa, eseistyka i publicystyka.

 • Teresa Dąbrowska

  Teresa Dąbrowska ukończyła orientalistykę (indologię) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracuje jako nauczyciel języka niemieckiego. Jest przewodnikiem miejskim po Warszawie. Z sentymentu sięga po stare, przedwojenne zdjęcia. Jest autorką książki Warszawa literacka lat międzywojennych.

 • Alena Brava

  Alena Brava urodziła się 18 sierpnia 1966 w miejscowości Barysau, w obwodzie Mińskim w Białorusi. Z wykształcenia jest dziennikarką. Po krótkim okresie pracy w lokalnej gazecie w Barysau udała się wraz z mężem i córką na Kubę. Po powrocie od 1990 roku mieszka i pracuje w Barysawie, jest zastępcą redaktora naczelnego gazety "Adzinstva" ("Jedność").

 • Barys Piatrowicz

  Barys Piatrowicz (Saczanka) - pisarz, dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny niezależnego pisma literackiego "Dziejasłou", działacz niezależnego ruchu, przewodniczący Związku Pisarzy Białoruskich. Urodził się w 1959 r. w Wielkim Borze na Homelszczyźnie w Białorusi. Barys Piatrowicz uważany jest za najbardziej wyrazistego przedstawiciela egzystencjalizmu we współczesnej literaturze białoruskiej, w utworach łączy wierność tradycji klasycznej literatury z obserwacją rzeczywistości. Laureat nagrody "Glinianego Velesa". Autor takich książek jak: Łowy (1992), Freski (1998), Jakie to szczęście być (2004), Żyć nie jest strasznie (2008), Filipiki (2009), Pokusa (2013), Na początku była ciemność (2013), Drożyna (2015). Utwory Barysa Piatrowicza zostały przetłumaczone m. in. na język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, polski, czeski, słowacki, bułgarski, litewski, ukraiński.

 • Bogusław Skok
 • Piotr Sawicki
 • Władimir Abarinow

  Władimir Abarinow – urodził się w 1955 roku w Moskwie. Z wykształcenia jest historykiem i literaturoznawcą. Od wielu lat pracuje jako dziennikarz, karierę zaczynał w „Literaturnoj Gazetie", najbardziej liberalnym sowieckim tygodniku. W roku 1990 wszedł w skład grupy dziennikarzy zakładającej niezależny dziennik „Niezawisimaja Gazeta" i tygodnik „Segodniaja".

  Zajmuje się przede wszystkim rosyjską polityką zagraniczną. Był korespondentem na Bałkanach, w Iraku i na Bliskim Wschodzie. W 1999 wyjechał, jako korespondent „Izwiestii", do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dziś. Jest korespondentem sekcji rosyjskiej Radia Wolna Europa.

 • Marek Socha
 • Krzysztof Onikijuk
 • Piotr Macierzyński

  Piotr Macierzyński (ur. 1971). Wiersze publikował m.in. w "Studium", "Kwartalniku Artystycznym", "Lampie", "Akcencie", "Kartkach", "Ha!arcie". Wydał tomiki m.in. : Danse macabre i inne sposoby spędzania wolnego czasu (2001), tfu, tfu (2004), Odrzuty (2007), Zbiór zadań z chemii i metafizyki (2009), antologia wierszy ss-mańskich (2011, 2016), kwik (2013), chapbooka If father dies first (2015), Książka kostnicy (2017).

 • Janina Osewska

  Janina Osewska opublikowała tomiki: W stronę ciszy (2003), Do czasu przyszłego (2007) oraz Tamto (2015). Jej wiersze były zamieszczone w wielu antologiach, almanachach i pismach w kraju i za granicą, tłumaczone na języki obce. Wydała autorski album fotografii okruchy (2011). Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Urodziła się i mieszka w Augustowie.

 • Nina Rotach

  Nina Rotach – Szwajcarka polskiego pochodzenia, lingwistka i psycholog z wykształcenia, manager z zawodu. Od wielu lat mieszka poza granicami kraju – przede wszystkim w Szwajcarii, krajach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Często przebywa w Polsce. Jako dyrektor HR pracowała w międzynarodowych korporacjach takich jak Union Bank of Switzerland, w Londynie i Zurichu, Coca-Cola (Zurich), GATX(Chicago), Alcan (Montreal), Rio Tinto (London, Brisbane), prowadząc własne zespoły projektowe i odpowiadając niekiedy za parę tysięcy pracowników.

1 - 2 z 2 produktów
1 - 2 z 2 produktów