Marcin Sawicki

Marcin Sawicki – urodzony w 1978 r. w Głogowie. Historyk i nauczyciel z doświadczeniem akademickim oraz licealnym. Obronił pracę doktorską z zakresu historii kultury dotyczącą mentalności nowożytnych elit ziem białoruskich. Autor artykułów naukowych opublikowanych w takich czasopismach jak "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Nasza Przeszłość"...

Marcin Sawicki – urodzony w 1978 r. w Głogowie. Historyk i nauczyciel z doświadczeniem akademickim oraz licealnym. Obronił pracę doktorską z zakresu historii kultury dotyczącą mentalności nowożytnych elit ziem białoruskich. Autor artykułów naukowych opublikowanych w takich czasopismach jak "Acta Universitatis Wratislaviensis", "Nasza Przeszłość", "Wschodni Rocznik Humanistyczny" czy "Białoruskie Zeszyty Historyczne". Od czasów studenckich podróżuje regularnie po krajach dawnego Związku Radzieckiego. Mieszka w Świętej Katarzynie koło Wrocławia.

Więcej

Marcin Sawicki Liczba produktów: 3

1 - 3 z 3 produktów
1 - 3 z 3 produktów