Elżbieta Awramiuk
Elżbieta Awramiuk – językoznawca polonistyczny, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się zagadnieniami ortografii i gramatyki języka polskiego oraz problematyką kształcenia językowego. Autorka książek Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej (1999) i Lingwistyczne
podstawy początkowej nauki czyt...
Elżbieta Awramiuk – językoznawca polonistyczny, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się zagadnieniami ortografii i gramatyki języka polskiego oraz problematyką kształcenia językowego. Autorka książek Systemowość polskiej homonimii międzyparadygmatycznej (1999) i Lingwistyczne
podstawy początkowej nauki czytania i pisania po polsku (2006), współautorkaSłownika gramatyki języka polskiego pod red. J. Bralczyka i W. Gruszczyńskiego (2002).
Więcej

Elżbieta Awramiuk Znaleziono 1 produkt.

1 - 1 z 1 produktu.
1 - 1 z 1 produktu.