Barys Piatrowicz

Barys Piatrowicz (Saczanka) - pisarz, dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny niezależnego pisma literackiego "Dziejasłou", działacz niezależnego ruchu, przewodniczący Związku Pisarzy Białoruskich. Urodził się w 1959 r. w Wielkim Borze na Homelszczyźnie w Białorusi. Barys Piatrowicz uważany jest za najbardziej wyrazistego przedstawiciela egz...

Barys Piatrowicz (Saczanka) - pisarz, dziennikarz, założyciel i redaktor naczelny niezależnego pisma literackiego "Dziejasłou", działacz niezależnego ruchu, przewodniczący Związku Pisarzy Białoruskich. Urodził się w 1959 r. w Wielkim Borze na Homelszczyźnie w Białorusi. Barys Piatrowicz uważany jest za najbardziej wyrazistego przedstawiciela egzystencjalizmu we współczesnej literaturze białoruskiej, w utworach łączy wierność tradycji klasycznej literatury z obserwacją rzeczywistości. Laureat nagrody "Glinianego Velesa". Autor takich książek jak: Łowy (1992), Freski (1998), Jakie to szczęście być (2004), Żyć nie jest strasznie (2008), Filipiki (2009), Pokusa (2013), Na początku była ciemność (2013), Drożyna (2015). Utwory Barysa Piatrowicza zostały przetłumaczone m. in. na język angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, polski, czeski, słowacki, bułgarski, litewski, ukraiński.

Więcej

Barys Piatrowicz Znaleziono 1 produkt.

1 - 1 z 1 produktu.
1 - 1 z 1 produktu.