-30% Obniżka cen! Biebrzański Park Narodowy (nowe wydanie)

Biebrzański Park Narodowy (nowe wydanie)

Produkt nie jest już dostępny!

  • Wydawnictwo: Fundacja Sąsiedzi
  • Ilość stron: 198 s.
  • Typ okładki: Miękka
  • Format: 150x220 mm
  • Rok wydania: 2019
  • ISBN: 978-83-64505-68-3

34,90 zł

24,43 zł

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Powstał w 1993 roku, a znajduje się w województwie podlaskim (północno-wschodnia Polska). Jego walorem krajobrazowym jest szeroka dolina o charakterze naturalnym, z silnie meandrującą rzeką Biebrzą, z największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami
Biebrzańskimi. Zachowała się tutaj unikatowa mozaika i strefowość siedlisk mokradłowych, a dzięki ekstensywnemu rolnictwu przetrwały rzadkie, zagrożone i ginące w kraju oraz Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. Pozyskanie siana i wypas bydła, prowadzony zgodnie z rytmem natury, sprawiły, że można między innymi oglądać
tu orlika grubodziobego (100% populacji polskiej) i słuchać śpiewu wodniczki (20% populacji światowej). Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych. Ptasim symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego jest batalion, a królem mokradeł – łoś.